Peter van eijk: Management & AdviesPeter van Eijk logo

blog

Via deze blog deel ik met veel plezier ervaringen, verhalen, observaties, literatuurtips en allerlei andere zaken uit de management- en adviespraktijk.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

ExSer opent haar deuren

ExSer opent haar deuren
29-12-08 - Op 18 december jongstleden opende ExSer haar deuren in Almere op feestelijke wijze. In dit nieuwe centrum wordt alle kennis op het nieuwe gebied van diensteninnovatie gebundeld ten behoeve van professionals in de beroepspraktijk. Minister Maria van der Hoeven, Gedeputeerde Anne Bliek en Burgemeester Annemarie Jorritsma waren bereid om de deelnemers succes toe te wensen bij de start.

Als dagvoorzitter en mede-initiatiefnemer deed het me erg goed om te zien dat bestuurlijke vertegenwoordigers van rijk, provincie en gemeente bereid waren om praktijkmensen uit het bedrijfsleven en wetenschappers te ontmoeten. Mijn ervaring is namelijk dat innovatie een zaak is van mensen die elkaar ontmoeten en vervolgens bereid zijn om met elkaar het productieve gesprek aan te gaan. Of zoals Langdon Morris het mooi formuleert in zijn uitstekende boek over ''Permanent Innovation'': de kwaliteit van interactie is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van innovatie.

Zo is het idee voor ExSer ook ontstaan. In november 2005 werd ik als toenmalig directeur Almere Kennistad, uitgenodigd om deel te nemen aan een discussiediner. Gastheer was Douwe Halbesma, destijds wethouder EZ  van Almere. Aan de discussie namen onder meer deel professor Bart Nieuwenhuis, Rutger Schuitemaker (hoofd EZ provincie Flevoland) en entrepreneur Dolf Zantinge. Naast alle meningsverschillen waren we het over een onderwerp eens: dat er kansen liggen voor Nederland om zich verder te onderscheiden op het gebied van dienstenontwikkeling. Bart, Rutger en Dolf hebben vervolgens - vanuit verschillende rollen - direct bijgedragen aan de verdere uitwerking van het idee. Daarna hebben we ambtelijke en bestuurlijke steun kunnen verwerven bij Almere, de provincie Flevoland en het Rijk.  
En nu is het zover: ExSer kan starten. In een moeilijk economisch klimaat is het zaak om opnieuw het productieve gesprek aan te gaan met de beoogde doelgroep: praktijkbeoefenaren uit dienstverlenende organisaties.  


[lees meer]